12·6·2020
Esdeveniments eco-sostenibles

Esdeveniments eco-sostenibles en Micol Lux Events tenim un ferm compromís amb el medi ambient i el futur del nostre planeta.

Estem convençuts que també el sector de l'organització d'esdeveniments pot aportar el seu granet de sorra en aquesta tasca.

Aquest compromís no ha de ser vist com una dificultat, sinó com una oportunitat. Un valor afegit a la nostra oferta de serveis. És més, els esdeveniments eco-sostenibles es perfilen com una de les modalitats d'organització d'esdeveniments amb més futur.

Que és un esdeveniment eco-sostenible?

Podríem definir el concepte d'esdeveniment eco-sostenible com qualsevol acte o esdeveniment que es planegi i dugui a terme sota la premissa de produir el mínim impacte ambiental possible.

Per assolir aquest objectiu ha de prevaler abans de res la consciència de responsabilitat ecològica. Aquesta sensibilitat es troba cada vegada més estesa a les nostres societats. Per això són cada vegada més les empreses que tenen cura aquest aspecte a l'hora de prendre qualsevol decisió, perquè també saben que això és precisament el que els seus clients esperen d'elles.

En Micol Lux Events sabem que la idea de l'eco-sostenibilitat abasta totes les facetes i detalls possibles a l'hora d'organitzar un esdeveniment, des de l'alimentació (sobre la base de l'ús de productes sans i ecològics) fins al transport (aposta per la mobilitat responsable), sense oblidar-nos de l'ús de materials reciclables i de la reducció de l'consum energètic.

A més, un esdeveniment sostenible pot incloure ara accions participatives com tallers de reciclatge, activitats en contacte amb la natura i moltes altres que proporcionen grans satisfaccions personals als que prenen part.

Més avantatges que inconvenients

D'entrada podria semblar que organitzar un esdeveniment eco-sostenible pogués implicar més dificultats i molèsties, i fins i tot més despeses, però aquesta és una idea equivocada.​​

Una mirada global sobre l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments ens revela que es generen molts més avantatges que inconvenients.

Per començar, si aconseguim tenir un major control sobre el consum i els recursos que tenim a la nostra disposició, podrem treure més partit d'ells, és a dir, serem més eficients.

A més d'això, la promoció d'esdeveniments sostenibles com a part d'un bon programa de Responsabilitat Social Corporativa resulta una excel·lent inversió en la imatge de qualsevol empresa, organització o marca, projectant una reputació molt positiva de valors eco-responsables i compromís.

És, en definitiva, una inversió en el que es coneix com a màrqueting eco-responsable.

Seguir llegint