2·11·2020
Què és un Comunity Manager i per què és tan important per al teu negoci?


En els últims anys la professió de Community Manager ha guanyat molt de pes en el món empresarial. En un món cada vegada més connectat i més competitiu, moltes vegades la diferència entre l'èxit i el fracàs d'un projecte o d'un producte rau en aconseguir la visibilitat necessària a internet i arribar a el públic objectiu de manera eficaç.
 


Aconseguir aquestes fites depèn gairebé per complet de l'Community Managing, una tasca molt més complicada del que pot semblar i que requereix el concurs de bons professionals.
 


Entre els serveis a empreses que oferim a Micol Lux Events també figura el de Relacions Públiques i Community Manager. A continuació t'expliquem a grans trets en què consisteix aquesta feina i per què és tan important per a l'èxit, la bona imatge i el bon funcionament del teu negoci, sigui quin sigui el seu sector.
 


Què fa un Community Manager?
 


S'usa el terme en anglès Community Manager (CM) per definir a el professional encarregat de gestionar la presència d'una empresa o entitat a les xarxes socials. Entre les seves funcions principals hi ha les d'administrar els diferents perfils i interactuar amb el públic.
 


D'una manera més ampli, es pot afirmar també que aquestes tasques contribueixen a la construcció d'una determinada imatge de marca.
 


Evidentment, el tipus de tasques que porta a terme pot ser més menys ampli, en funció de cada cas. Aquestes són les més importants:
 

  1. Publicar les comunicacions de l'empresa a través de les diferents RR.SS., adaptant l'estil i presentació de l'missatge a cada xarxa i a cada tipus de destinatari. Tot i que el missatge sigui el mateix, la manera de presentar-lo serà diferent en una xarxa de tipus professional com LinkedIn que en una altra més informal com Instagram.
  2. Respondre als missatges dels usuaris, sempre tenint en compte que el CM parla en nom de l'empresa i per tant és responsable de la bona imatge de la mateixa.
  3. Recopilar i classificar els missatges que els usuaris envien a l'empresa, així com fer-se ressò de les mencions o les publicacions que fan referència a ella de forma indirecta. La informació és poder: cal saber què es diu de nosaltres (el bo i el dolent) per poder respondre o reaccionar de forma convenient.
  4. Col·laborar o fins i tot dissenyar les estratègies de continguts, una tasca ingent que abasta nombrosos aspectes, des de l'elecció de la imatge de marca fins a la creació de continguts propis o col·laboracions amb altres mitjans.

 


El perfil ideal d'un Community Manager
 


De tot el que s'ha exposat anteriorment es dedueix que el perfil ideal d'un Community Manager és el d'una persona proactiva, polivalent, responsable i capacitada per col·laborar amb altres professionals (com a dissenyadors gràfics, redactors, il·lustradors, etc.)
 

Bàsicament, ha de comptar amb les següents aptituds:

 

• Habilitats comunicatives.

• Empatia (imprescindible per donar una resposta adequada a les demandes dels usuaris).

• Capacitat d'organització.

• Capacitat analítica.

• Treball en equip.
 


A aquesta llista es podria afegir un element més, encara que no menys important: conèixer l'empresa, els seus valors i objectius, així com tenir cert coneixement de el sector en què aquesta desenvolupa les seves activitats.

 


No sempre és fàcil trobar algú que reuneixi totes aquestes característiques, però sí que ho és deixar-se assessorar per les empreses especialistes en comunicació i organització, com Micol Lux Events
 


Posa la imatge del teu negoci i la seva presència i les xarxes en bones mans.

Compta amb nosaltres per aconseguir aquest objectiu.
 

 

 

Seguir llegint